ArtCraft Akademi Blog

Atatürk’ün Hayatı

Mustafa Kemal Atatürk mükemmel bir dehaya sahip asker, Türkiye Cumhuriyet’inin kurucusu, adaletli bir devlet adamı ve Türkiye Cumhuriyet’inin ilk Cumhurbaşkanı !

57 yıllık yaşama


Mustafa Kemal’in Doğumu

1881 yılında Selanik’te dünyaya gelmiştir. Babası Ali Rıza Efendi daha çocuk yaşlarda kardeşinin beşikten düşürerek ölümüne yol açtığı için oğlunun adını Mustafa koymuştur.

Mustafa Kemal'in Hayatı

Sapsarı saçları ve masmavi gözleri ile dünyaya gelen Mustafa Kemal Rumi takvime göre 1296 yılında dünyaya gelmiş olmasına rağmen doğduğu ay ve gün hakkında kesin bir bilgi bulunmamaktadır. Gazeteci Soner Yalçın’ın 2008 yılında araştırmalarının sonucu olarak Hürriyet gazetesine verdiği demeçte ; ” Osmanlı Devletinin o dönem ki bürokratik yapısı gereği doğum tarihlerinin sistemli bir şekilde kayıt altına alınmadığını ve bu nedenle Mustafa Kemal’in doğumu ile ilgili hiçbir resmi belge bulunmadığını ” ifade etmiştir.

Mustafa Kemal’in annesi olan Zübeyde Hanım’ın yaşantısının son dönemlerinde verdiği bir röportajda Mustafa Kemal’in doğum zamanı ile ilgili ” dondurucu kırklar ” olarak ifade edilen ve kış döneminin en soğuk günlerinde olduğunu belirtmiştir. Rumi takvime göre 1296 yılı 13 Mart 1880 – 12 Mart 1881 yılları arasına karşılık gelmektedir.

Cumhuriyet’in 10.yılı olan 29 Ekim 1933’te Türk – Yunan dostluğunu pekiştirmek adına Mustafa Kemal’in doğmuş olduğu evin giriş kapısının sağ üst kısmına bir plaka yerleştirilmiştir. Plaka üzerinde çeşitli dillerde ( Türkçe, Fransızca ve Helence ) yazılı olan sözleri aşağıdaki görsel üzerinde görebilirsiniz ;

Atatürk'ün kapısında yazan söz


Mustafa Kemal’in Çocukluk ve Eğitim Dönemi

Mustafa Kemal mütevazi bir ailenin çocuğuydu. Onun sahip olduğu bu özellik ilerleyen yıllarda halkın nabzını tutabilmesini, değerlerini ve eğilimlerini anlayıp yorumlayabilmesinde yardımcı olacaktı.

Mustafa Kemal dört yaşındayken kız kardeşi Makbule hayata gelmiştir ancak kendisi diğer kardeşlerini çocuk yaşta kaybettiği için, çocukluk yıllarına ait bilgiler oldukça sınırlıdır.

Mustafa Kemal okula gitme yaşına eriştiğinde annesi Zübeyde Hanım ve babası Ali Rıza Efendi arasında görüş ayrıkları oraya çıkmıştır. Geleneklere bağlı olan Zübeyde Hanım eğitim sistemin oldukça karışık olduğu bu dönem içerisinde Mustafa Kemal’in din temelli eğitim veren mahalle mektebine gitmesini istiyordu. Ali Rıza Efendi ise yeni açılan ve oldukça modern olan Şemsi Efendi İlkokulunda eğitim görmesini istiyordu.

Atatürk'ün ailesi

Şemsi Efendi İlkokulunun diğer bir çok okulda farkları bulunmaktaydı. Bunlar yeni bir eğitim anlayışı ve öğretim metodu, kara tahta, tebeşir, öğretmen masası, okumayı daha kolay hale getiren çeşitli levhaları içeriyordu. Pedagojik esasları temel kabul eden bu okulda öğrenim gören Mustafa Kemal kısa sürede zekası ile arkadaşlarının sevgisini kazanmış ve öğretmenlerin ilgi odağı olmuştur.

Mustafa Kemal’in okula gittiği bu dönemde babası Ali Rıza Efendi gümrük memurluğu işinden istifa etmiş ve bir süre boyunca kereste ve tuz işleri ile ilgilenmiştir ancak Rum eşkıyaların baskıcı davranışları nedeni ile ticaret hayatından çekilmiştir. Kısa bir süre sonra hastalığa yakalanan Ali Rıza Efendi 1888 yılında hayatına gözlerini yummuştur.

Babasının ölümü nedeni ile okulu bırakan Mustafa Kemal ve ailesini büyük zorluklar bekliyordu. Maddi durum yetersizliği ve koşulların gittikçe ağırlaşması ile birlikte Zübeyde Hanım, tarım işleri ile uğraşan abisi Hüseyin’in çiftliğine yerleşti. Bu taşınma süresince Zübeyde Hanım kızı Naciye’ye hamileydi. 1901 yılında verem hastalığı nedeni ile Mustafa Kemal kız kardeşi Naciye’yi kaybetmiştir. Kısa süre arayla hem babasını hem de kız kardeşini kaybeden Mustafa Kemal, ailenin tek erkeği olması nedeni ile sorumlulukları gün geçtikçe artmaktaydı.


Selanik Askeri Rüştiyesi

selanik askeri

Selanik’e dönerek halasının yanına taşınan Mustafa Kemal Mülkiye İdadi’sine kaydolmuştu ancak okuldaki Arapça öğretmeni tarafından sopa ile dayak yiyince büyükannesi okuldan aldırdı. O dönemler içerisinde mahalledeki diğer çocukların asker üniformalarını gören ve çok beğenen Mustafa Kemal, annesinin onun asker olmamasını istemesine karşın gizlice Selanik Askeri Rüştiye’si sınavına girdi. Sınavı kazanması ile beraber okula gizlice kaydını yaptırdı. Askeri okul döneminde oldukça başarılı olan Mustafa Kemal matematik öğretmeni Mustafa Yüzbaşının dikkatini çekiyordu. Onu diğerlerinden ayırmak adına ” bilgi ve erdem açısından yetkin durumda olan ” Kemal adını verdi.

Mustafa Kemal 1898’de okuldan başarı ile mezun oldu ve askeri idadiye (lise) devam etmesi gerekmekteydi. Bu nedenle Manastır Askeri İdadi’sine kaydını yaptırdı.


Manastır Askeri İdadisi

Makedonya’nın kendini sürekli geliştiren ve büyüyen şehri olan Selanik’te, farklı kültür ve etnik yapıların iç içe yaşadığı, yeni fikirlerin çabucak filizlendiği bu şehirde kendini geliştirme imkanı bulmuştur.

Bu okuldayken edindiği arkadaşlarından biri olan Ömer Naci’nin şiir ve edebiyata olan düşkünlüğü Mustafa Kemal’i de etkilemiştir. Bir kurmay subayın mutlaka bir yabancı dil öğrenmesi gerektiğine inanan Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Naküyiddin Yücekök, Fransızca diğer derslerine gören zayıf olan Mustafa Kemal’i bu alanda kendini geliştirmesini sağlayan kişilerden biridir.

Bir diğer arkadaşı Fethi Okyar’ın da yardımı ile VoltaireJ.J. Rousseau gibi ünlü Fransız düşünürleri yakından tanıma fırsatı buldu.

Manastır’ın en yetenekli öğrencilerinden biri olan Mustafa Kemal sürekli olarak çalıştı ve kendini geliştirmeye devam etti. Bilinçli olarak attığı adımlarla kendini hazırladı. 1898 yılında 54 kişilik mevcuda sahip okuldan ikincilikle mezun oldu.


İstanbul Harp Okulu Akademisi

13 Mart 1899 yılında Harp Okulu eğitimine başladı. Apolet numarası 1283 idi ve kısa süre içerisinde sınıftaki arkadaşları arasından sıyrılarak sınıf çavuşu seçildi. Okulun ilk senesini sosyalleşme ile geçiren Mustafa Kemal, diğer sınıflarda derslerine ağırlık verdi çünkü Kurmay sınıfa ayrılmak için üstün başarı göstermesi gerekiyordu. 3. sınıfın sonunda 459 öğrenci arasından 8. olan Mustafa Kemal Kurmay olmaya hak kazandı.


Askeri Alandaki Tecrübeler ve Komutanlık Dönemi

1911 yılında İtalyan askerlerinin Trablusgarp’a hareketi sonucu Mustafa Kemal ve birkaç arkadaşı Tobruk ve Derne bölgesinde göreve atandı.İtalyanlara karşı önce Tobruk savaşı kazanıldı ardından Derne Komutanlığı’na getirildi.

Mustafa Kemal

Balkan Savaşları başladı ve bu dönem içerisinde Dimetoka ve Edirne’nin geri alınışında önemli görevler üstlendi. Daha sonrasında Sofya Ateşe Militerliği’ne atandı ve 1914 yılında Yarbay oldu.

Birinci Dünya Savaşının başlaması ile birlikte Osmanlı İmparatorluğu kendini savaşın içinde buldu. 19.Tümenin temellerini atmak üzere Tekirdağ’a yönlendirildi. 18 Mart 1915 yılında Çanakkale Boğazını geçmeye çalışırken büyük kayıplar veren İngiliz ve Fransız askerleri Gelibolu yarım adasına asker çıkarmaya karar verdiler. ” Çanakkale geçilmez ” sözünün anlam kazandığı o gün Mustafa Kemal albaylığa yükseldi.

1916 yılında tümgeneralliğe yükselene kadar iki tane Anafartalar zaferi kazanmış ve Ruslarla savaşarak Muş, Bitlis’in geri alınmasına yardımcı olmuştur.

Kurtuluş Savaşı Yılları

Mondros anlaşmasından sonra İtilaf Devletleri Anadoluyu ele geçirmeye başlamıştır. Bunun üzerine Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 ‘da Samsun’a çıktı. Amasya’da yayımladığı genelge ile Sivas ve Erzurum kongrelerine başkanlık etti. Erzurum kongresi öncesi ordudan ayrılıp Kuvayi Milliye’nin lideri oldu.

Daha sonrasında Sivas kongresini toplayarak vatanın kurtarılması için atılması gereken adımları belirledi.

23 Nisan 1920’de ” Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ” sözü ile Türkiye Büyük Millet Meclisini açtı.

Kurtuluş Savaşındaki Diğer Aşamalar

  • 1920 Sarıkamış, Kars ve Gümrü’nün kurtarılması
  • 1919-1921 yılları arasında Çukurova, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa savunmaları
  • 1921 1. ve 2. İnönü zaferleri
  • 1921 Kütahya-Eskişehir muharebeleri
  • 1921 Sakarya zaferi
  • 1922 Büyük Taaruz ve Başkumandanlık Meydan Muharebesi
  • 1922 Hilafet ve Saltanat birbirinden ayrıldı
  • 1924 önce Saltanat ardından Hilafet kaldırıldı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Aramızdan Ayrılması

10 Kasım Perşembe günü Türkiye Cumhuriyeti ve dünya yasa boğuldu. Atatürk kendisini tedavi etmeye çalışan hekimlerin gözyaşları içinde sabah saat 09.05’te hayata gözlerini yumdu.

Aydınlık bir geleceğe umut ile bakan, her yaştan öğrencimizin birlikte seslendirdiği 10 Kasım Atatürk’ü anma videosu ;

 

İletişime Geçin

Haftanın 7 günü açık olan sanat merkezimize 09:00-23:00 saatleri arasında istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

Yeşil Mahallesi Metin Henkoğlu Caddesi No:22/A Gaziemir

info@artcraftakademi.com
0507 920 74 57