ArtCraft Akademi Blog

Müzikte Üçlü Ses Ne Demektir ?

Armoni bilgisinin temel girişi olan 3 lü kavramı,dinlediğiniz bir müziğin akorları üzerine süsleme yazma ya da kendi bestenizi düzenlerken hangi enstrümanın nasıl ve ne basması gerektiği konusunda size yardımcı olacak bir kavramdır. ArtCraft Akademi müzik kursu İzmir olarak bu yazımız da sizlere müzikte büyük üçlü ve müzikte küçük üçlü kavramından kısaca müzikte aralık bilgisinden bahsedeceğiz.

Müzikte Aralıklar Konusu

Müzikte Aralık Bilgisi

Müzikte Aralık Bilgisi

Aralıklar konusunu daha iyi anlamanız için öncelikle minör gam nedir ve majör gam nedir adlı yazılarımızı bağlantılara tıklayarak okumanız konunun anlaşılmasını daha da kolay bir hale getirecektir. Bağlantılarını verdiğimiz yazılar da size tam aralık ve yarım aralık nedir bunu açıklamıştık ancak hatırlamanız için notalar ve aralıklarını bir kez daha aşağıda inceleyelim. Aşağıda notaların harf karşılıkları kullanılmıştır.

C – C# – D – D# – E – F – F# – G – G# – A – A# – B – C

Yukarıda da görüldüğü gibi Do – Re arasında Do diyez ya da Re bemol bulunduğu için bu aralık müzikte tam aralık,ancak Mi – Fa aralığında herhangi bir arıza ses bulunmadığı için müzikte yarım aralık olarak isimlendirilir.

Majör Üçlü Nedir ?

Majör üçlü ; hangi majör gam inceleniyorsa incelensin 1. ve 3. sesleri arasındaki ilişkidir. Bu ses aralığını bulmak için istenilen notadan 2 tam ses ilerlenebilir. Örnek verecek olursak ;

Do majör gamı için –> 1.ses Do 3.ses Mi

Re majör gamı için –> 1.ses Re 3.ses Fa diyez olacaktır.

Minör Üçlü Nedir ?

Minör üçlü ; hangi minör gam inceleniyorsa incelensin 1.ve 3. sesler arasındaki ilişkidir,ana sesten 1.5 ses aralığı ilerlendiğinde elde edilen sestir. Ya da diğer bir değişle majör üçlünün yarım ses pes halidir. Örnek verecek olursak ;

La minör gamı için –> 1.ses La 3.ses Do

Mi minör gamı için –> 1.ses Mi 3.ses Sol olacaktır.

 

 

 

 

İletişime Geçin

Haftanın 7 günü açık olan sanat merkezimize 09:00-23:00 saatleri arasında istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

Yeşil Mahallesi Metin Henkoğlu Caddesi No:22/A Gaziemir

info@artcraftakademi.com
0507 920 74 57