ArtCraft Akademi Blog

Notaların İsimleri Nereden Geliyor?

Müziğin kendine has diline nota denmektedir.Notalar sayesinde kişi yazdığı etüd,parça ve egzersizleri kağıda geçebilir veya başka bir kağıttan yazılanları enstrümanı ile çalabilir.

Bir sayfa düzeninde her 5’er li paralel çizgilere porte denmektedir ve notalar bu porte üzerine yazılmaktadır. Bazen basılan notanın pesliğinden ya da tizliğinden dolayı porte
dışında yardımcı çizgiler yardımı ile yazıldığı görülmektedir. Bunun temel nedeni akıl karışıklığını önlemektir çünkü yardımcı çizgi kullanılmasaydı porteyi oluşturan çizgi sayısı 5 değil
daha fazla olacaktı.

Nota isimlerinin nereden geldiği ile ilgili geçmişe gidilecek olursa Batı müziğinin nota ile tanışması 9.yy da gerçekleşmiştir.Nota sistemine geçmeden önce eserler kulak yolu ile nesilden
nesile aktarılıyordu.Tabiki bu geçiş sırasında unutulması ve değişmesi kaçınılmazdı.Guid Arezzo tarafından yaratılan notalama sistemi sayesinde seslerin yüksekliği,uzunluğu belirtilmeye başlanmış
ve büyük bir ilerleme kaydedilmişti.

11. yüzyıla geçildiğinde ise porte tanımlanmış ve notaların süreleri birlik,ikilik,dörtlük olacak şekilde tanımlanabilir hale gelmişti.Daha sonrasında ise notaların birbirine karışmaması için herbirine isim
verilmiştir.

İngilizce ve Almanca’da ise notaların isimleri olan Do-Re-Mi-Fa-Sol-La-Si kelimeleri harflerle sembolize edilmiştir.Aynı sıra ile İngilizce’de C-D-E-F-G-A-B olan harflerden sadece
Si (B) notası Almanca’da (H) ile gösterilmiştir.Notalamanın keşfi ile müziğin gelişimi için kaçınılmaz bir ortam yaratılmıştı.Aynı zamanda ezberden uzaklaşarak kağıda dökülmesi ile birlikte birçok ülkenin
kendine ait yüzyıllar öncesine dayanan eserleri korunmuş ve bugüne kadar gelmiş,repertuarlarının zenginleşmesine ve çeşitlenmesine imkan vermiştir.

Leave a Reply

İletişime Geçin

Haftanın 7 günü açık olan sanat merkezimize 09:00-23:00 saatleri arasında istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

Yeşil Mahallesi Metin Henkoğlu Caddesi No:22/A Gaziemir

info@artcraftakademi.com
0507 920 74 57