ArtCraft Akademi Blog

Yaratıcı Drama Eğitimi İzmir

Yaratıcı drama, bir çalışma grubu üyelerinin bir düşünceyi, amacı, doğaçlama olarak canlandırmasına verilen isimdir.

Düşünceyi hayata geçirerek canlandırma süreci bir eğitmen tarafından sağlanırken zaman kavramları üzerinde durularak rol yapmaya dayalıdır. Örneğin henüz ve şimdi kavramları ile birlikte geçmiş ama duyulan miş’li mış’lı zaman dilimi kullanılarak oyun oynama özelliklerinden yararlanır.

5 dakika


Yaratıcı Drama Nedir ?

Yaratıcı Drama Çocuk Performansı

yaratıcı drama hakkında bilgi

Bir sözcüğü veya kavramın ya da bir olayın doğaçlama rol yapılarak tiyatro ya da yaratıcı drama tekniklerinden faydalanarak belirli bir grup içerisinde ortak bir çalışma ile hayata geçirilmesidir.


Yaratıcı dramanın belirlediği hedefler nelerdir ?

 • Yaratıcılığı geliştirme
 • Eleştirel düşünebilme yeteneği kazanımı
 • Grup çalışması halinde birlikte hareket etme alışkanlığı
 • Estetik ve sosyal gelişim
 • Kendine güven duyma ve kendini ifade edebilme becerisi
 • Karar verebilme ve savunabilme becerisi
 • Beden dili, jest ve mimik gelişimi
 • Soyut kavramları somutlaştırmaya yarayan imgeleme gücünün gelişimi
 • Duygu ve düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilme
 • Dinleme becerisini geliştirmek
 • Problem çözme ve fikir üretme becerisi sağlamak
 • Olayları değerlendirebilme ve yorum yapabilme yeteneği kazandırma
 • Empati becerisini geliştirebilmek

Yaratıcı Dramanın İçeriği

yaratıcı drama el boyama

yaratıcı drama bilgi

Yaratıcı drama eğitimi süresince sanat eğitimi başta olmak üzere tüm anabilim dallarının ilkerlerinden yararlanır.

⇒ Bir fotoğrafın canlandırılmasından bir şiirdeki kelebeğe, kitle iletişim ve kişinin kendi ifade etme yöntemlerinden biri olan resimdeki bir evden, ağaçtan sosyolojiye kadar birçok alandan kendine rahatlıkla materyal bulabilir ve canlandırılabilir.

Yaratıcı drama uygulama aşamaları

 • Yaratıcı dramanın 3 uygulama aşaması vardır ancak eğitmen ihtiyaç duyduğunda durumun daha rahat kavranabilmesi için bu aşamaları arttırabilir ve katılımcılar arasındaki etkileşimi daha üst seviyeye getirebilir.

Isınma aşaması

 • 5 duyuyu kullanarak gözlem yetisini geliştirme
 • Bedensel çalışmaların yapılması
 • Tanışma ve etkileşime geçme
 • Uyum sağlama

Oyun aşaması

 • Belirlenen kurallar içerisinde oyun oynayarak aynı zamanda üzerine düşen rolü yansıtma.
 • Bu aşamanın daha rahat anlaşılabilmesi için çok bilindik çocuk oyunlarından da yararlanılabilir.

Doğaçlama

 • Belirlenen bir hedef doğrultusunda rolü üstlenme çalışmasıdır. Bireysel veya takım çalışmasındaki yaratıcılığın ön plana çıktığı andır.

Yaratıcı Dramanın Yararları

yaratıcı drama rol yapan çocuklar

yaratıcı drama ne işe yarar

 • Yaratıcı drama eğitiminde bütün duyu organları aktif olarak kullanıldığı için katılımcının algılama, beden dilini kullanma, konuşma, gözlemleme ve yorumlama becerileri gelişir.
 • Çekingenlik, utangaçlık gibi olumsuz duygulardan kurtulmasına yardımcı olur.
 • Yaratıcı drama oyun oynanarak gerçekleştiğinden soyut kavramların somutlaştırılmasına yardımcı olur. Bu sayede karmaşık olayları basite indirgeyerek anlaşılabilir bir seviyeye getirerek yorumlama yaparlar.
 • Estetik düşüncesi gelişir. Neyin iyi ya da kötü olduğunu anlar ve daha sağlıklı yorumlar.
 • Drama eğitimi öğrenme ve öğrendikleri arasında ilişki kurma becerisini geliştirir.
 • Drama eğitimi sırasında katılımcı kendisini ve çevresini daha iyi tanır. Empati kurma becerisi gelişir.
 • Sanatı, özellikle de tiyatroyu sevmesini sağlar.

Yaratıcı Drama Hakkında Dikkat Edilmesi Gerekenler

yaratıcı drama ne değildir

 • Yaratıcı drama oyun çerçevesinde gerçekleşse de kesinlikle oyun oynama değildir. Yaratıcı drama eğitiminde amaç kavram kazanılmasıdır oyun ise bu kavramların elde edilmesinde kullanılan bir araçtır.
 • Yaratıcı drama tiyatro değildir. Tiyatro başlı başına bir sanat dalı olmak ile beraber onlarca tekniği içerisinde barındırmaktadır. Yaratıcı drama eğitiminde tiyatro tekniklerinden yararlanılır fakat drama eğitimi kesinlikle bir tiyatro eğitimi değildir.
 • Yaratıcı drama olayların dramatize edilmesi değildir. Drama kelime anlamı olarak oyun yazma sanatıdır.

 

Yaratıcı drama kursu İzmir Gaziemir hakkında daha detaylı bilgi almak için bağlantıya tıklayarak sayfamıza ulaşabilirsiniz.

Karşıyaka’da bulunan anlaşmalı diğer sanat merkezimizden yaratıcı drama kursu İzmir içeriğine ulaşmak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 

İletişime Geçin

Haftanın 7 günü açık olan sanat merkezimize 09:00-23:00 saatleri arasında istediğiniz zaman ziyaret edebilirsiniz.

Gazi Mahallesi Önder Caddesi Sinema Sokak Atmaca İş Hanı No :2 Kat: 1 İzmir / Gaziemir

info@artcraftakademi.com
0507 920 74 57